ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 24 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
🙏 “น้อมจิต วันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2565″
📣 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน​ 2565
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครู 🙏 “น้อมจิต วันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระบุญคุณของครู และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ โดยมีกิจกรรมการรับพานไหว้ครู เจิมตำราหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ของทุกแผนกวิชา เพื่อเป็นสิริมงคล มอบรางวัลเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี