ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#จดหมายข่าว #TCCNEWS
#เจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
#ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 82 ประจำเดือน ธันวาคม 2564​

นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี​ ​
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564​ ​โดยกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะครูผู้ควบคุม และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อให้การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ดำเนินการแข่งขันไปด้วยความเรียบร้อย โดยวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพจำนวน​ 5​ ทักษะ​ประกอบด้วย
1.ทักษะพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์
2.พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
3.​ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก
4.ทักษะกลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing Plan)
5.การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ (English Public Speaking Contest)
ณ ห้องประชุมสำเภาทอง