ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 79 ประจำเดือน เมษายน 2566
“ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนคุมครุภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2566”
📣 วันพุธที่ 26 เมษายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวนิอร น้ำใจดี หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวบุษรา แตงอ่อน ครูผู้ช่วยงานพัสดุ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนคุมครุภัณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประธานกรรมการในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา