ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รายงานข่าว:
#จดหมายข่าว #tccnews
📜 ฉบับที่ 152 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล (Influencer) ด้านอาชีวศึกษาบนแพลตฟอร์ม Youtube และ TIKTOK (ภาคใต้)”
📣 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ นายฐาปน์ณัฐ โพธิศิริ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ครูแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นายณัฐพงษ์ นาเครือ และนายพิพัฒฌ์ธรดล วงค์พุทธะ ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างผู้มีอิทธิพลทางสื่อโซเชียล (Influencer) ด้านอาชีวศึกษาบนแพลตฟอร์ม Youtube และ TIKTOK (ภาคใต้) เพื่อพลิกโฉมภาพลักษณ์ เสริมสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร สร้างการรับรู้ และความสำเร็จของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ประกอบกับประชาสัมพันธ์ความรู้ทักษะวิชาชีพ ผลงานการสร้างอาชีพและเรื่องราวดีๆ ของอาชีวศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป
โดย เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมนามาคารีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต