ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 189 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
“คณะดูงาน Gyeong Buk Province Education Office และ KRIVET เข้าเยี่ยมชมการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษา”
📣 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ ดร.รังสรรค์ เทพมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก Gyeong Buk Province Education Office และ KRIVET สาธารณรัฐเกาหลี ในการเข้าเยี่ยมชมการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ นักพัฒนาระบบ ระดับ 3 ณ ห้องประชุม 5 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3