ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 190 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
“การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”
📣 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมให้กำลังใจและประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางการรับทุนโดย นายณัฐพงษ์ นาเครือ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน คณะครูหัวหน้าแผนกวิชา และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้การสนับสนุนแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีจิตอาสาและสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพให้ทัันต่อโลกปัจจุบัน ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3