ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รายงานข่าว:
#จดหมายข่าว #tccnews
📜 ฉบับที่ 155 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
“พิธีไหว้ครู “น้อมจิตกตัญญู รู้คุณครู” และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2566″
📣 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาววิไลวรรณ โรจนรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขาการตลาด เข้าร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตกตัญญู รู้คุณครู” และปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี
ณ วิทยาลัยพณิชยการบางนา