ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#จดหมายข่าว #TCCNEWS ฉบับที่ 68 ประจำเดือน กันยายน​ 2564​
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ นวัตกรรม และงานวิจัยในการจัดการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.ศศิธร ชูแก้ว ผศ.ดร.ศุภชัย หอวิมานพร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ผศ. ว่าที่ ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์