ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#จดหมายข่าว #TCCNEWS 📒จดหมายข่าวฉบับที่ 17ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564
🗓 เมื่อจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2564
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
มอบหมายนายศิรวิทย์ หริรักษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564
โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้คณะครูที่อบรมนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนา นักเรียน นักศึกษา ต่อไป ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี