ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รายงานข่าว:
#จดหมายข่าว #tccnews
📜 ฉบับที่ 158 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
“การประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในสาขาวิชา โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”
📣 ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย นางสาวธนาวดี บานแย้ม หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และนางสาวพิมพ์ชนก สังวาลย์ หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศในสาขาวิชา โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับโครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
โดย ดร.นิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานครมี