ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รายงานข่าว:
#จดหมายข่าว #tccnews
📜 ฉบับที่ 159 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
“อบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (YES for Youth: Youth Employability Skills and Pathway Program) จัดโดย มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย”
📣 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ (YES for Youth: Youth Employability Skills and Pathway Program) จัดโดย มูลนิธิซิตี้ (Citi Foundation) และมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย พร้อมด้วย คณะครู และนักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการตลาด เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่ออบรมนักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ในการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน และเสริมสร้างทักษะใหม่ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ปวะบุตร อาคาร 6 ชั้น 4 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี