ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รายงานข่าว:
#จดหมายข่าว #tccnews
📜 ฉบับที่ 160 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
“วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ให้เกียรติในการสัมภาษณ์เชิงลึก รูปแบบการจัดการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา ในยุคของศตวรรษ 21”
📣 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร ให้เกียรติในการสัมภาษณ์เชิงลึก ในเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา ในยุคของศตวรรษ 21 โดยได้รับการสัมภาษณ์จากทีมงานมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐกันย์ บัวมาศ ครูแผนกวิชาการตลาด และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้าใจถึงความสามารถในการสอนระดับชั้นอาชีวะถึงทักษะที่จำเป็นของนักเรียน ณ ศูนย์บริหารเครือข่ายและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี