ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 81 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
“แนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ ระบบทวิภาคี ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่”
📣 เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสาวจิรัชญา ชมภูนุช หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก และนางสาวอัจรา ไตรวงศ์น้อย ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ร่วมดำเนินการตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการขับเคลื่อนยกระดับการศึกษา ระบบทวิภาคีคุณภาพสูง เป็นนโยบาย Quick Win เป็นการจัดกาคเรียนการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตที่ร่วมมือกับภาคเอกชน โดยทำการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ ระบบทวิภาคี ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับสถานประกอบ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส มอบองค์ความรู้ ด้านการศึกษาสายอาชีพ ของอาชีวศึกษา โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแนะแนวการศึกษาต่อ ดังนี้ :
1. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
2. วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
3. โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
4.โรงเรียนวัดห้วยทราย
5. โรงเรียนทาเหนือวิทยา
6.โรงเรียนวัดห้วยแก้ว
โดยการรับความสนใจจากผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นอย่างดี