ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 229 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
“กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และสถานศึกษาอื่นๆ”
📣 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวอมรรัตน์ พูลกำลัง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และนางสาวจันทร์เพ็ญ ดาศรี หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ประจำปี 2566 ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับสถานศึกษาอื่น รวมถึง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมขึ้นรับรางวัลและลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุม Townhall อาคารเซ็นทรัลเวิลด์ ออฟฟิศเศส (At Work)