ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#จดหมายข่าว #TCCNEWS
📒จดหมายข่าวฉบับที่ 24 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 “การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2564”
 
นางบัญชาลักษณ์ สื่อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ นายศิรวิทย์ หริรักษ์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร นิเทศการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการตลาด โดยมีการพูดคุยสอบถามและให้กำลังใจ คณะอาจารย์ และนักศึกษา ในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID19