ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 57 ประจำเดือนตุลาคม 2565
“วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ ๖๓ ปี ระหว่างวันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2565”
📣 วันอังคารที่​ 25 ตุลาคม​ 2565
นางสาวภัททชฎา คำพวง หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมด้วย นายทัณฑวัต ปานพุ่ม หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ ๖๓ ปี
• กล่าวรายงาน โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ประธานในพิธี : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
• กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ “ชีวิตคือโอกาส”
โดยนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอาชีพ : ไส้กรอกอีสานข้าวยีสต์แดง
📣 วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565
นางสาวพรเพ็ญ อ้นประวัติ หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการท่องเที่ยว นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง ปฎิบัติการปลูกดินพิชิตผัก เสริมพลังปอดให้เมือง