ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 53 ประจำเดือน มีนาคม 2566
“ประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับคณะกรรมการภาครัฐ)”
📣 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (สำหรับคณะกรรมการภาครัฐ) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดำเนินการโดย วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ฝ่ายเลขานุการฯ
โดย ดร.อนันต์ วรธิติพงศ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดังรายนามเชิญประชุมในครั้งนี้ ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet
ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี