ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2566
“วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา”
📣 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับประธานในพิธีและเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงาน และสถาบันการเงิน โดยปฏิบัติดำเนินการจัดสถานที่ พร้อมทั้งนำนักเรียน นักศึกษา ทำหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้วยการลงปฏิบัติงานจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ