ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์02-467-0571 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

banner slide1
banner2

ปรัชญา

“ความรู้คู่ความดี ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ”

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการสร้างภูมิปัญญาวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ : สถาบันเด่น เน้นสร้างนักวิชาชีพ

อัตลักษณ์ : มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

 

ข่าว / ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมวิทยาลัย

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการจัดทำโครงการวิชาชีพ 2562  อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน ระดับ ปวช. ปวส. ระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) ระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสารขออนุมัติแก้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.) อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสารขออนุมัติผลการประเมินใหม่ ของนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งที่ 3

Download document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

Download education calendar

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา

Brochure TCC

เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี