ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์02-467-0571

ต่อ 713

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

banner15-06-63-1
Banner29-04-63
Banner24-04-63
Banner24-04-63
Banner10-04-63
banner10-04-63-1
banner slide1
banner2
banner4

ปรัชญา

“ความรู้คู่ความดี ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ”

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการสร้างภูมิปัญญาวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล

เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์

เอกลักษณ์ : สถาบันเด่น เน้นสร้างนักวิชาชีพ

อัตลักษณ์ : มีจรรยาบรรณ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

 

ประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมวิทยาลัย

ข่าวประกาศทั่วไป

เรื่อง รายงานผลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 05/08/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่และประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเอง – SAR ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 23/07/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียนล่าช้าของนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 30/06/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเรียนของนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 10/06/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง แบบฟอร์มแจ้งปัญหาการเข้าใช้งาน E-Mail (@panitthon.ac.th) ของนักเรียน-นักศึกษา ลงวันที่ 29/05/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง กำหนดการการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 22/05/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง แบบติดตามผลนักเรียน-นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 08/04/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 27/03/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ (ยังไม่ได้รายงานตัว) ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 27/03/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง เปิดเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ลงวันที่ 06/03/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ลงวันที่ 05/03/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ลงวันที่ 5/03/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ลงวันที่ 5/03/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง อัตราค่าชุดนักเรียน นักศึกษา ชุดพละ พร้อมอุปกรณ์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ลงวันที่ 26/02/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ขอแก้ไขกำหนดการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 21/02/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)รอบโควตา2ประจำปีการศึกษา2563 ลงวันที่ 20/02/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)รอบโควตา 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 20/02/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ลงวันที่ 21/01/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 14/01/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยพณิชการธนบุรี ลงวันที่ 06/01/2563  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา หยุดเรียนช่วงเทศการปีใหม่ ลงวันที่ 20/12/2562  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ขออนุญาตจัดสอนชดเชย ลงวันที่ 6/12/2562  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา 1 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 6/12/2562  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายงานผลผลิตของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 29/11/2562  อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 8/11/2562  อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารการแข่งทักษะพื้นฐาน English Public Speaking และ English Demonstration Contest 2562 ลงวันที่ 8/11/2562  อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการจัดทำโครงการวิชาชีพ 2562  อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน ระดับ ปวช. ปวส. ระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) ระบบโควตาและระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสารขออนุมัติแก้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.) อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง เชิญชวนผู้มีความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้การทำธุรกิจ อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ อ่านเพิ่มเติม

เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสารขออนุมัติผลการประเมินใหม่ ของนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0 (ศูนย์) อ่านเพิ่มเติม

ทดสอบ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ครั้งที่ 3

Download document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ (บุคลากรทางการศึกษา)

Download document

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ (นักเรียน - นักศึกษา)

Download education calendar

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษา

Brochure TCC

เอกสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

External public relations

การประชาสัมพันธ์ภายนอก