ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

โครงการ/อบรม/อื่นๆ

เดือน พฤษภาคม 2560

วันที่ ชื่อโครงการ
6 – 7 พ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการนำไปสู่การปฏิบัติ
11 – 12 พ.ค. 2560 อบรมโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและแนวทางใหม่การขอวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ 2560
13 – 14 พ.ค. 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
25- 27 พ.ค. 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการประเมินศักยภาพครูผู้ให้บริการสอนเสริมตามระบบคูปองการศึกษา

เดือน มิถุนายน 2560

วันที่ ชื่อโครงการ
16 – 18 มิ.ย. 2560 อบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน
22 – 23 มิ.ย. 2560 อบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
27 – 30 มิ.ย. 2560 อบรมครูผู้ช่วยพัฒนาอย่างเข้ม

เดือน มิถุนายน 2560

วันที่ ชื่อโครงการ
11 ก.ค. 2560 การอบรมการลดความเสี่ยงจาภภัยพิบัติในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย