ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 
📜 ฉบับที่ 315 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
“ประชุมปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงกับกรุงเทพมหานคร”
📣 วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมประชุมปรึกษาหารือการทำบันทึกข้อตกลงกับกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมกับ นางสาวชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ และการรับนักเรียน (โควตา) นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี