ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 
📜 ฉบับที่ 316 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
“ประชุมการฝึกอบรม เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนำรีวิสำมัญ และการประดับแถบ 3 สี”
📣 วันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ นายรัตนภูมิ เรืองสอาด รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานประชุมการฝึกอบรม เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนำรีวิสำมัญ และการประดับแถบ 3 สี ประจำปีกำรศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทาง ให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพร้อมคำนึงถึงปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด ณ ห้องประชุมสำเภาทอง