ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี รายงานข่าว:
#จดหมายข่าว #tccnews
📜 ฉบับที่ 162 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
“วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำผู้เรียนอาชีวศึกษา โดย สอศ.จับมือ สสส. ผลักดันอาชีวะป้องกัน-ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง ในสถานศึกษา”
📣 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำผู้เรียนอาชีวศึกษา ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษานำร่อง จำนวน 45 แห่ง กับ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ในพื้นที่ สู่ชุมชนและสาธารณชน รวมทั้งร่วมกันติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดโครงการฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องต่อไป
โดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ลงนามความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำผู้เรียนอาชีวศึกษา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้า – บุหรี่ – อุบัติเหตุทางถนน ) ในสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุม The Barn ชั้น 1 โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพมหานคร