ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์

#จดหมายข่าว #TCCNEWS ฉบับที่ 76 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564​
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นิเทศการจัดเรียนการสอนออนไลน์​ ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยสอบถามเรื่องการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ เพื่อสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียน การสอน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน นักศึกษา