ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มกราคม 2566
“ประชุมโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565”
📣 วันจันทร์ที่​ 9 มกราคม พ.ศ. 2566
ดร. สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในการประชุมโครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและแจ้งกำหนดการ รวมทั้งกิจกรรมฝึกอบรมและเดินทางไกลต่างๆ โดยกำหนดจัดโครงการในวันที่ 14 – 16 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยมีนายนพพล พุ่มพวง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำเภาทอง