ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 28 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย”
📣 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางสาวจันทร์เพ็ญ ดาศรี หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี และนายโชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เพื่อส่งเสริม พัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สนับสนุนให้นักศึกษาอาชีวศึกษาเข้ารับการศึกษาแบบไร้รอยต่อ รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาครู และพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน
ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา