ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 33 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวภัททชฎา คำพวง หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ให้กำลังใจตัวแทนของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี คณะครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษาผู้เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาหาร แผนธุรกิจ ยอหยา สควีซ (สังขยาใบยอ) พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดพิธี
ภายในงานมีการจัดแสดงการแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่จากสถานประกอบการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง Grand Diamond Hall ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี