ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 41 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“มอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปี 2565 ทุนสนับสนุนโดย ศิษย์เก่า พ.ธ. รุ่นที่ 13”
📣 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายณัฐพงษ์ นาเครือ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประจำปี 2565
ทั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนโดย “ศิษย์เก่า พ.ธ. รุ่นที่ 13” รวมเป็นจำนวนทุนทั้งสิ้น 44,000 บาท วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี