ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 92 ประจำเดือนธันวาคม 2565
“โครงการประเมินศูนย์สอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ (CVM) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
📣 เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ
นายกฤษฎา ผาทอง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ในการจัดโครงการประเมินศูนย์สอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ (CVM) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (Digital Business) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นำเสนอโครงการโดย นางสาวธนาวดี บานแย้ม หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และนางสาวศิริพร ไชยรุ่งเรือง ครู แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี