ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 91 ประจำเดือนธันวาคม 2565
“การประเมินความพร้อมและศักยภาพการเปิดสาขาวิชาใหม่ ระดับ ปวช. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และระดับ ปวส. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566”
📣 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมต้อนรับ
นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการประเมินทุกท่าน ในการประเมินความพร้อมและศักยภาพการเปิดสาขาวิชาใหม่ ระดับ ปวช. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และระดับ ปวส. สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 นำเสนอโครงการโดย นายปัณณพลวัชร์ เพชรวารีณ หัวหน้าแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และนายฐาปน์ณัฐ โพธิศิริ ครู แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี