ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 38 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
“ตรวจเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ร่วมกันจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ณ บริษัท กราฟิก ออโตเมชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด”
📣 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ดร. ชมพูนุช บัวบังศร ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี และคณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมสถานประกอบการที่ร่วมกันจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และเยี่ยมชมการปฎิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งให้การปรึกษาแนวทางการขับเคลื่อนประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษากับสถานประกอบการ ณ บริษัท กราฟิก ออโตเมชั่น โซลูชั่นส์ จำกัด