ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 
 

 


📜 ฉบับที่ 376 ประจำเดือน ธันวาคม 2566
“การทดสอบวัดสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยระบบดิจิทัล”
📣 วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้จัดการทดสอบวัดสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษา ซึ่งการทดสอบสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน พร้อมคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้การพัฒนาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
 

 


  

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 

 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 

 


 


 
 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 

 


 


 


 


 
Facebook Comments