ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 218 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
“พิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่คุณวุฒิวิชาชีพ นักการตลาดดิจิทัล สาขาอาชีพนักการตลาดดิจิทัล ระดับ 5”
📣 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่คุณวุฒิวิชาชีพ นักการตลาดดิจิทัล สาขาอาชีพนักการตลาดดิจิทัล ระดับ 5 ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2566 โดย ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กล่าวรายงานพร้อมมอบของที่ระลึก ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมเพียงกัน พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรบ โดยมีวิทยากรและคณะผู้ช่วยวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่
⭐ นายฐิติพงศ์ ธรรมวิสุทธิ์ ตำแหน่ง วิทยากรอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
⭐ นางสาวสลิลณา อาษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิทยากร
⭐ นายวรัญญู ศิริกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิทยากร
⭐ นายณัฐพล ชุมดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิทยากร
เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ และครูในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3