ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 29 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
“พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยน จากประเทศไทย รุ่นที่ 19 ระหว่าง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กับสถาบันเหอเป่ยซอฟต์แวร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน”
📣 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี นำตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรทวิวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกดิจดิจิทัล เข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยรุ่น 19 โดยมี นายหม่า จื้อ เฟิง ผู้อำนวยการสารพัดช่างซอฟต์แวร์เหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางอุมาพร ไชยจำเริญ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และคณะครูวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น VOOV ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี