ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 187 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
“พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ นักพัฒนาระบบ ระดับ 3”
📣 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ นักพัฒนาระบบ ระดับ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2566 พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ โรจณรุ่งเรืองบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูเข้าร่วมการอบรม และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรบโดยคณะวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรทั้ง 4 ท่าน ได้แก่
⭐ นายณัฐพล ชุมดี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
⭐ นายฐิติพงศ์ ธรรมวิสุทธิ์ ตำแหน่ง นักวิจัย
⭐ นางสาวธัญพร แช่มประสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิจัย
⭐ นางสาวเบญจวรรณ พรหมทองนุ่น ตำแหน่ง นักวิจัย
ณ ห้องประชุม 5 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3