ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 16 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
📣เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 “คืนลมหายใจให้ธรรมชาติ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ และป่าไม้ และบำรุงรักษา ดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงาม