ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜 ฉบับที่ 195 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
“อาชีวะร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผู้เรียน Fix It Center วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีเข้าร่วมและจัดบูธนิทรรศการ”
📣 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน นักศึกษา และประชาสัมพันธ์ภายในงาน “อาชีวะร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผู้เรียน” โดยวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1. แนะแนวการศึกษา 2. จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม 3. ตลาดนัดอาชีพ สอนหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ ณ บริเวณท่าเรือราชินี ปากคลองตลาด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3