ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 64 ประจำเดือน มีนาคม 2566
“การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566”
📣 วันอังคารที่​ 28 มีนาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ​เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อให้การพัฒนาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2566 พร้อมคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ หอประชุมประทีป ปฐมกสิกุล วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี