ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
 

 


 

 

 

 

 


 
📜 ฉบับที่ 352 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
“ลงพื้นที่เรื่องของ ปรับปรุงทัศนียภาพ ดูแลระบบความปลอดภัยสำหรับการเดินทางเท้าภายในวิทยาลัย”
📣 วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี พร้อมด้วย นายพิพัฒฌ์ธรดล วงค์พุทธะ หัวหน้างานอาคารสถานที่ และนักการ ภารโรง ลงพื้นที่เรื่องของ ปรับปรุงทัศนียภาพ ดูแลระบบความปลอดภัยสำหรับการเดินทางเท้าภายในวิทยาลัย รวมถึงความปลอดภัยในเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เรียน อยู่ในสถานศึกษาอย่างมีความสุข และปลอดภัย ตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบกลไกการดูแลความปลอดภัย ได้แก่ ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้วยการสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย กับ วัด ชุมชน ผู้ปกครอง นำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการทำงานภายใต้การนำของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั้นจะเป็นการทำงานแบบ “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” โดยการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน

 


 


  

 


 

Facebook Comments