ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 54 ประจำเดือน มีนาคม 2566
“นิทรรศการลูกเสือเหล่าเสนา และด้านกองกิจกรรม ค่ายย่อยที่ 5 ของลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565”
📣 วันที่ 6 – 9 มีนาคม 2566
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี มอบหมายให้ ดร.จีรเดช ทันตเสถียรวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมายงานทางด้านฝ่ายวิชาการ บูทนิทรรศการลูกเสือเหล่าเสนา และด้านกองกิจกรรม ค่ายย่อยที่ 5 ของลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะครูควบคุม นำลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 2 หมู่ เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมฯ ในครั้งนี้