ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 107 ประจำเดือนธันวาคม 2565
“ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย”
📣 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภายใต้ โครงการยกระดับสมรรถนะครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ช่วยและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นมาตรฐาน มีคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี