ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แชร์
📜ฉบับที่ 106 ประจำเดือนธันวาคม 2565
“ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้ โครงการยกระดับสมรรถนะครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน”
📣 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ ภายใต้ โครงการยกระดับสมรรถนะครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธุรการและนักการภารโรง เข้าร่วมประชุม ในการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างสำนึกของผู้ให้บริการที่ดี (Service Mind) เพื่อให้การพัฒนาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมคำนึงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมสำเภาทอง วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี