ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – อ่านเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (E-Book) – อ่านเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – อ่านเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(E-Book) – อ่านเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – อ่านเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(E-Book) – อ่านเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – อ่านเพิ่มเติม
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – อ่านเพิ่มเติม
—————————————————————————————————
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – อ่านเพิ่มเติม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (E-BOOK) – อ่านเพิ่มเติม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  – อ่านเพิ่มเติม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – อ่านเพิ่มเติม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – อ่านเพิ่มเติม
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – อ่านเพิ่มเติม
—————————————————————————————————

ปฏิทินปฏิบัติงาน

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566 – อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565 – อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 – อ่านเพิ่มเติม

เรื่องล่าสุด