ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-พ.ศ.2567) – อ่านเพิมเติม
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) – อ่านเพิมเติม

เรื่องล่าสุด