ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-0571

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2564

วันเสาร์ที่​ 26 กันยายน 2563
นางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี​ ​เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2564
โดยวิทยากรท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณดี สุทธินรากร พร้อมด้วย
ท่านผศ.ดร.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล และท่านดร.สมเกียรติ สุทธินรากร เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรม
ณ ห้องประชุมอาคาร 7 ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ดูรูปภาพเพิ่มเติม!!
Facebook Comments
เรื่องล่าสุด