ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์: 02-467-5138 FAX: 02-457-9727

Saraban@panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

Teachers

นายโสภณ ตันพิริยะกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ดร.สุวรรณา สาสนรักกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
ดร.ศศิรินทร์ มหาวงศนันท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยพณิชย […]
นางสาวชวนจิต เอี่ยมฉ่ำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
นายเจนวิทย์ ครองตน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
Chris Cook
Teacher of the first grade
I will be …
Carol A. Swainson
Teacher of the first grade
I will be …
เรื่องล่าสุด