ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

20 บางแวก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

logo

โทรศัพท์02-467-0571

ต่อ 713

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

logo

โทร.02-467-0571 , 02-467-1974

Panitthon@Panitthon.ac.th

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

08:00 - 16:00

Monday to Friday

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ขอเชิญชวน คณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ประกวดโครงการวิชาชีพ” ตามแผนส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

Facebook Comments
เรื่องล่าสุด